خداحافظ مرد روزهای سخت
ساعت ٥:٢٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۱٠/٢٢  کلمات کلیدی:


شهر، شهروند و محیط زیست
ساعت ۱:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱۱/۱٥  کلمات کلیدی:

 

شهر بیش از آن که مکان باشد، یک فضاست. فضایی که به فرد به مصابه شهروند هویت می بخشد. پس شهر صرفا یک مکان با انباشت ریاضی وار ساختمان ها و خیابانها نیست یا حتی مکانی نیست که شهروند در آن زندگی می کند بلکه فضایی است که هویت خاص خود را دارد و به شهروندانش نیز این امکان را می دهد تا در این هویت سهیم شوند و اصولات شهروند بدون شهر نه تنها وجود ندارد، بلکه اساسا بی معناست.


روحانی و مجاهدین شنبه
ساعت ٢:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱/٢٩  کلمات کلیدی:

برخی جریانات و چهره های مخالف بزرگان حامی روحانی از اینکه رئیس جمهور را پشت به شعارها و عده هایش ببینند  ابایی نداشته و از آن استقبال می کنند


قصاص
ساعت ۱٢:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱/٢۸  کلمات کلیدی:

قصاص در لغت، به معنی هر نوع دنباله روی و پی جویی نمودن- کین کشی به مثل کشنده را کشتن- مجازات- عقاب- سزا- جبران- تلافی آمده است.
قصاص از نظر اصطلاحی، به معنای تلافی و استیفای عینی جنایتی که درقتل عمدی، قطع عضو و جرح عمدی بر مجنی علیه وارد شده است می‌باشد به شکلی که اثر به جای مانده از جنایت عیناً روی جانی اجرا شده و به دست آید.  قصاص در جنایت قتل عمدی راقصاص النفس می‌گویند و قصاص در جنایات قطع عضو و جرح راقصاص عضو گویند.


کاریکاتور/بلوف انصراف از یارانه!
ساعت ۸:۱٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱/٢۸  کلمات کلیدی:


← صفحه بعد