روحانی و مجاهدین شنبه
ساعت ٢:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱/٢٩  کلمات کلیدی:

برخی جریانات و چهره های مخالف بزرگان حامی روحانی از اینکه رئیس جمهور را پشت به شعارها و عده هایش ببینند  ابایی نداشته و از آن استقبال می کنند


قصاص
ساعت ۱٢:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱/٢۸  کلمات کلیدی:

قصاص در لغت، به معنی هر نوع دنباله روی و پی جویی نمودن- کین کشی به مثل کشنده را کشتن- مجازات- عقاب- سزا- جبران- تلافی آمده است.
قصاص از نظر اصطلاحی، به معنای تلافی و استیفای عینی جنایتی که درقتل عمدی، قطع عضو و جرح عمدی بر مجنی علیه وارد شده است می‌باشد به شکلی که اثر به جای مانده از جنایت عیناً روی جانی اجرا شده و به دست آید.  قصاص در جنایت قتل عمدی راقصاص النفس می‌گویند و قصاص در جنایات قطع عضو و جرح راقصاص عضو گویند.


کاریکاتور/بلوف انصراف از یارانه!
ساعت ۸:۱٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱/٢۸  کلمات کلیدی:


کاریکاتور/ لحظات سخت انصراف از یارانه!
ساعت ٧:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱/٢٦  کلمات کلیدی:


زمانی که ریچارد فرای از ایران جاسوسی کرد
ساعت ٧:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱/٢٦  کلمات کلیدی:

خبرنگار از آقای سالک پرسید که سوابق جاسوسی فرای به قبل از انقلاب مربوط می شود یا پس از آن؟ او پاسخ داد که بعد از انقلاب و در زمان آقای خاتمی که چند روزی در ایران بود. خبرنگار پرسید یعنی در همان چند روز جاسوسی کرده؟ ! آقای سالک پاسخ داد نمی دانم، در پرونده اش معلوم است! خبرنگار باز هم پرسید در آن چند روز از کدام مراکز و در چه زمینه هایی جاسوسی کرده؟ سالک پاسخ داد نمی دانم. باید پرونده اش را ببینم!


← صفحه بعد