غزه شرمسارم

امروز مقاومت معنا دیگری پیدا کرد . امروز زنان و کودکانی در مقابل اشغالگری مبارزه می کنند که ما شرمسار دیدگانشان هستیم.

 امروز مادرانی کمر همت به حمایت از قدس بسته اند که دیروز جسد شوهرانشان را به خاک سپرده اند.

 امروز غیرت شرمسار چشمان دخترکی  است که منتظر آمدن پدرش است

امروز غزه خون است و من …

شرمسار …

شرمسار آن کودکی که فریاد یاری پدرش را نشنیده گرفتم .

 شرمسار آن مادری هستم که کودکش در خون شنا می کند و...


 

غزه گرچه از تو دورم اما چشمانم برای تو می گرید ولبانم برای تو می گویدوطنین آوایم همراه سکوت مظلومیت مردمت فریاد می کند

 گرچه سنگم بر پیشانی دوشمنانت نمی خورد اما …

می گویم شرمسارم

/ 0 نظر / 9 بازدید