پست های ارسال شده در دی سال 1386

حکمت مطهر

                                                              حکمت مطهر                                                                                                                                                                                 اکبر سیرتی .سالها از فقدان مطهری می گذرد    مصلح و اصولگرایی بیدار و بینایی که در همه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 19 بازدید