به کجا چنین شتابان ؟؟؟

در حوزه عملکرد استاندار و همه آقایان مسئول انتقاد و شکوائیه وجود دارد .انتقاد برای جلوگیری از دیکتاتوری واصلاح امور مفید است.

عزیزان ،مدیران بشر هستندو بشر هم  دچار اشتباه می گردد. اما مخالفت و حمله همه جانبه به براداران دینی نه  شرع مقدس و نه در عرف و فرهنگ غنی ما گیلانیان جایز نیست.اگر مدیری تخلف کرده آیا صحیح است تا قبل از صدور رای دادگاه مبنی بر مجرمیت و محکومیت فرد  ما اقدام به افشاگری و خدای نکرده تهمت و افترا نماییم.

در حوزه عملکرد استاندار و استانداری حتما معضلات و مشکلاتی وجود دارد.اما آیا باید این چنین ناجوانمردانه شمشیر را از رو بست و بر توسن  تهمت نشست و تاخت؟

در روز معارفه محمد علی رمضانی حضور داشتم و ایشان خود گفتند {که اگر ببینم برای استانمان مفید نیستم خود خواهم رفت}بعضی از دوستان حتی طاقت چند روز صبر را نداشته اند تا عملکرد نامبرده را ببیند  و بعد انتقاد نمایند. آتش تهیه آماده  و با آخرین متد های روز شلیک نمودنند.

عزیزان انتقاد کنیم ومنصفانه به نقد بنشینیم و نه ناجوانمردانه بتازیم .بیایید فرصتی برای ساختن بهم دهیم  نه دریدن

نقد شویم و نقد کنیم و پیشنهاد رفع مشکل کنیم

سعادتی ، رمضانی، بکیان ،و...نه با من عقد اخوت بسته اند و نه با شما و نه دشمن دین و نظام مایند .فردی از آحاد جامعه اسلامی هستند و مثل من و شما نگران این میهن و جوانان این مرز و بوم باید کمکشان کنیم  نقد شان کنیم و راه هم جلوی پایشان بگذاریم  اگر خدای ناکرده به عمد منکری را سبب شدند سد راه شویم . اما ناجوانمردانه کمر به حذفشان نبندیم که نه زیبنده گیلان و نه گیلانی است

اندکی صبر لبخند بر لبانمان خواهد نشست

/ 0 نظر / 10 بازدید